Zespół zabudowy wielorodzinnej – Rumia

Wizualizacje do projektu zespołu 17 budynków wielorodzinnych z garażami
Autor projektu: 4Idea Karol Sitarski