Przewóz Kraków Animacja

Animacja dla inwestycji mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Przewoz 18 w Krakowie

Autor projektu – AXM ARCHITEKCI MAŁGORZATA KOZA, PRZĘCZEK JAKUB http://axmarchitekci.pl/