Hala przetwórstwa warzyw i owoców – Wizualizacje

Wizualizacje opracowane do projektu hali przetwórstwa w powiecie łosickim. Temat opracowany kompleksowo z uwzględnieniem istniejącej zabudowy